Arkeologi

På uppdragsbasis utför vi arkeologiska utredningar, förundersökningar och slutundersökningar i mälarregionens fyra län (Södermanlands-, Stockholms-, Västmanlands- och Uppsala län).

Vi utför även besiktningar, inventeringar och andra kulturmiljörelaterade uppdrag.