Skärvstenshög i Spånga

På måndag den 22 maj påbörjar vi en undersökning av en skärvstenshög i Spånga. Fornlämningen är belägen på en privat villatomt varför några visningar inte kommer att anordnas. Följ oss i stället på Facebook www.facebook.com/Arkeologistik-AB-1026232504127406/ där vi kommer att lägga upp kortare inlägg under undersökningens gång.

Resultat

Kommer snart

Gravundersökning i Österåker

Resultat

Graven Österåker 292:1 undersöktes under ett antal dagar i maj. Den utgjorde den sydligaste graven på ett större gravfält (RAÄ Österåker 32:1). Idag innehåller gravfältet ca 70 synliga anläggningar i form av högar samt runda och rektangulära stensättningar.

En manslång nedgrävning (i Ö-V riktning) påträffades centralt i graven. Några spår efter kroppen kunde dock inte ses. Graven bedöms vara från sen vikingatid.

Nu fortsätter bearbetningen av fältresultatet och produktionen av en rapport.