Om oss

Sedan 2013 är ARKEOLOGISTIK AB ett företag som bedriver uppdragsverksamhet inom arkeologi och kulturmiljövård.

I dagsläget utgörs vi av Göran Wertwein och Kjell Andersson som tillsammans har arbetat med arkeologi och kulturmiljöer i 42 år, då framförallt med exploateringsarkeologi. Vi har även arbetat med arkeologiska forskningsprojekt och andra kulturmiljörelaterade uppdrag från t.ex. kommuner och länsstyrelsen i Stockholm.

Vi vet mycket väl hur den arkeologiska processen fungerar och vad som krävs för att genomföra god och kostnadseffektiv arkeologi med hög ambitionsnivå.

Vi har även en 10-årig erfarenhet av t.ex. layout och produktion av informationsskyltar för fornlämningar och fornlämningsmiljöer. Till detta kan även läggas layout och produktion av informationsfoldrar, tidskrifter, rapporter och böcker.