Gravfält Västerhaninge 201:2 - 10 november

Grävstart 10/11 2015

Under några dagar i november kommer vi att förundersöka det stora gravfältet i Västerhaninge. Vårt område är markerat med streckad röd linje på gravfältskartan som upprättades år 1854.

Järnåldersgravar inom RAÄ Sollentuna 50:1 - 28 september

Grävstart 28/9 2015

Under en dryg vecka kommer vi att undersöka och dokumentera ett antal gravar från järnåldern.

Undersökning av en stenåldersboplats, RAÄ Botkyrka 733 - 31 augusti

Grävstart 31/8 2015

Under ett par veckor kommer vi att undersöka en stenåldersboplats. Den är belägen ca 50 meter över havet och om människan då var nära sin strand kan platsen knytas till mesolitikum. Uppdaterat 28/9: Grävningen är nu klar och rapportarbetet tar vid.

Förundersökning av Knista bytomt, RAÄ Sollentuna 344:1 - 17 augusti

Grävstart 17/8 2015

Under två veckor kommer vi att förundersöka delar av Knista bytomt. Vid tidigare undersökningar har lämningar från bronsålder till nyare tider hittats i anslutning till vårt område. Uppdaterat 30/8: Grävningen är nu klar och rapportarbetet tar vid.

Förundersökning inom RAÄ Sollentuna 50:1 - 20 juli

Grävstart 20/7 2015

Under ett par dagar kommer vi att söka gravar från järnålder i tät vegetation.

Hällkistan i Sollentuna kommun - 13 juli

Grävstart 13/7 2015

Under delar av V29 kommer vi att undersöka en fin stensättning, RAÄ Sollentuna 325:1. Den är placerad högt upp på ett berg med en vida utsikt. Uppdaterad 14/7 2015: Stensättningen visar sig innehålla en hällkista.

Undersökningar i Brista industriområde - 29 juni

Grävstart 29/6 2015

Nu pågår undersökningar i Brista industriområde. Vi kommer att undersöka en stensättning (Norrsunda 159:1) och ett stensträngssystem (Norrsunda 15:1). Uppdaterad 13/7 2015: Fältarbetet är nu klart och rapportarbetet vidtar.

Gravar i kockbacka - 23 april

Grävstart 23/4 2015

Under V17 kommer vi att påbörja undersökningar i Kockbacka. Vi kommer bl.a. att undersöka fyra stensättningar. Ni är välkomna att besöka undersökningen men ring gärna före och stäm av med oss. Uppdaterad 2/7 2015: Fältarbetet är klart. Tre av stensättningarna var runda til formen medan den fjärde var en skeppsformig stensättning. Rapporten är nu under framställning.

Gravar i Solbacka - 13 april

Grävstart 13/4 2015

Under V16 kommer vi att undersöka en stensättning i Solbacka, Norrtälje. Uppdaterad 17/4 2015: Graven visade sig vara kraftigt skadad i de centrala delarna. Inga ben eller andra fynd gick att finna. Uppdaterad 2/7 2015: Rapporten är nu klar och finns på SAMLA